شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
اقتصاد اسلامی پیشینه تاریخی و چشم آنداز آینده

در مقام توضیح این عنوان عرض کنم هنوز بعد از گذشت تقریبا نیم قرن از مطرح شدن مباحثی تحت عنوان اقتصاد اسلامی و با گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی و رشد تحقیقات در این زمینه این سوال مطرح است که ترکیبی به عنوان اقتصاد اسلامی معنا دارد یا نه؟

متن کمل این میزگرد در فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه امام صادق چاپ گردیده ست

دانلود متن کامل میزگرد اقتصاد اسلامی، پیشینه تاریخی و چشم انداز آینده

 

 

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است