شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
اقتصاد و سیاست اقتصادی

آنچه در زیر می خوانیم متن سخرانی آقای دکتر مسعود درخشان که در آذز ماه سال 1377 در دانشگاه امام صادق ایراد گردیده است هرچند مدت نسبتا زیادی از این سخرانی می گذرد ولی به جهت اهمیت و بار علمی آن با اندکی تلخیص باز نشر کردیم

لینک دانلود متن

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است