شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
نقش تعاون در سیاست گذاری های اقتصادی

آیا بحث تعاون قابل حذف است قطعا نیست حمایت از آن باید توسط مسئولان صورت گیرد اما متاسفانه فقط هرگاه بحران های اجتماعی زیاد شود راه حل های را در توسعه و تشکیل تعاونی ها می دانند بنابراین قبل از آنکه یک مسئله فکری باشد یک ابزار سیاسی است برای تقویت نظام سیاسی از نظر علی شاد کی از دلایلی که تعاونی ها آنگونه که شایسته آن است رشد نکرده همین امر باشد

سخرانی جناب دکتر درخشان در همایش نقش تعاونی در سیاست گذاری های اقتصادی

لینک کامل مطلب

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است