شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
اوپک،فرصت ها و چالش ها

به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس اوپک انجمن اقتصاد انرژی نشستی را با موضوع فرصت ها و چالش های اوپک با حضور دکتر درخشان آقای حسن تاش آقای مدیر قمی و آقای حشمت زاده برگزار کرده که در ادامه متن کامل آن را آوردیم

لینک دانلود متن میزگرد

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است