شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
شکست نظم بازار

نکته قابل توجه در دلایل مطرح شده از سوی مدیر عامل صندوق بین المللی پول اشاره ی او به شکست مکانیزیم نظم بازار است که از سوی بسیاری از اقتصاددانان کشور غیر قابل پذیرش است در حالی که بیان صریح رییس صندوق بین اللمللی پول به مشکل ذاتی موجود در این مکانیزم اشاره دارد

لینک دانلود مقاله شکست نظام بازار

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است