شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
مهندسی فرهنگی نظام اقتصادی

رابطه تنگاتنگ فرهنگ و اقتصاد و تاثیر و تاثری که این دو بخش بر یکدیگر می گذارند ما را ر آن داشت تا میزگردی با حضور دکتر مسعود درخشان دکتر میثم موسایی دکت حسن سبحانی و دکتر بکایی به بررسی مهندسی نظام اقتصادی پردازیم

 

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است