شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
مبانی نظام آینده جهان از جمهوری اسلامی شکل می گیرد

این سخرانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در تاریخ اول آبان 1390ایراد گردیده است

 

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است