شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
بررسی تطبیقی نظام آموزش علم اقتصاد در ایران و سایر کشور ها

پژوهشگران و اقتصاددانان رکن اصلی نظام پژوهشی اقتصاد هستند که خود حاصل نظام آموزشی اقتصادند بنابراین نظام آموزشی اقتصاد نیاز اصلی نظام پژهشی اقتصاد را یعنی پژوهشگران و اقتصاددانان را تربیت می کند

 مقاله ای که پیش رو دارید حاصل سخرانی دکتر مسعود درخشان با موضوع بررسی نظام آموزش علم اقتصاد در ایران  که در اولین همایس آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران ایراد گردیده است

لینک دانلود مقاله

 

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است