شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
اقتصاددانان به مردم اطمینان دهند

در بخش نخست گفتگو همراه دکتر مسعود درخشان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به تحلیل سیاست های دولت در هدفمند سازی یارانه پرداخته شده است در این بخش دکتر درخشان به بیان پیشنهاد خود برای اصلاح قیمت حامل های انرژی یا همان چیزی که اکنون به عنوان یارانه های انرژی شناخته شده است می پردازد

متن مصاحبه که توسط روزنامه جام جم انجام شده است

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است