شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
پيامدهاي جنبش 99 درصدي

مباحثي را پيرامون پيامدهاي اين بحران در حوزه‌هاي سياسي و فرهنگي و اقتصادي به اجمال عرض مي‌كنم. اگر فرصتي باشد قصد دارم درسي هم از اين رويدادها براي «تحول علوم انساني» كه هم اكنون در كشور مطرح است داشته باشيم.

گزیده ای از صحبت های دکتر درخشان در مرود مسئله جنبش 99 درصدی ها ست

متن کامل یاداشت

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است