شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
سمینار بومی سازی علم اقتصاد

من فکر می کنم که برای اینکه ما مفهومی از بومی سازی را داشته باشیم، از این سوال آغاز می کنیم که اگر هم اکنون از کسی مثل پروفسور ساماریکسون، که به هر حال در مرز دانش علم اقتصاد هست و سالیان سال این مرز را جلو برد، دعوت کنیم که به ایران بیاید و ایشان را در جلسه ای که مسئولان و برنامه ریزان کشور و                دس اندرکاران تنظیم علوم اقتصاد کشور هستند، دعوت کنیم و این سوال را بپرسیم که نظرتان در مورد مسائل اقتصاد ایران چیست

متن کامل سخرانی

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است