شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
اقتصاد مقاومتی در کلام دکتر درخشان

مسعود درخشان استاد برجسته اقتصاد در اولين همايش ملي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: واژه اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع دلالت مي‌کند که فشارها و ضربه‌هاي اقتصادي از سوي نيروهاي متخاصم سد راه پيشرفت جامعه است که بايد بر آن غلبه کرد.

وي با تقسيم فشارها به دو دسته داخلي و خارجي اظهار داشت: در راس فشار خارجي تحريم اقتصادي است و در بخش داخلي نيز فشار همه نيروهايي که زمينه و بستر مناسب را براي تحقق اهداف سياستهاي فشار خارجي فراهم مي‌کنند، وجود دارد.

درخشان عوامل داخلي را به سه بخش تقسيم کرد و گفت: يکي از اين بخش‌ها ناآگاهي ما اقتصاددانان و سياست­گذاران است که نوعاً در مسيري سياستگذاري مي‌کنيم که خواست جريان مسلط اقتصاد تهاجمي غرب عليه اقتصاد ما است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اضافه کرد: عامل دوم به بخشي از فعالان اقتصادي بازمي‌گردد. از ديدگاه من همه کساني که در واردات کالاهاي مصرفي سرمايه‌گذاري کرده و فعال هستند و همه کسبه و دست اندرکاران و کساني که در توزيع اين کالاها فعاليت مي‌کنند، همان نيروهايي هستند که دانسته يا ندانسته به اقتصاد ملي ضربات جبران ناپذيري وارد مي‌کنند.

وي اظهارداشت: عامل ديگري که موجب مطرح شدن اقتصاد مقاومتي مي‌شود شرايط و مقتضيات اقتصادي کشور است که به تبع سياست‌هاي گذشته به وجود آمده و در راس آن وابستگي به درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام است.

درخشان تاکيد کرد: در طراحي الگوي اقتصاد مقاومتي همه اين موارد بايد مد نظر قرار بگيرد.

وي در ادامه تصريح کرد:‌اقتصاد مقاومتي يک نظام اقتصادي بسته نيست و چنين ديدي نسبت به اقتصاد مقاومتي رشدآفرين نخواهد بود.

وي افزود: منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي يک اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست نه يک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت براي دفع موانع پيشرفت و کوشش در مسير حرکت و پيشرفت تعريف مي‌شود.

اين استاد برجسته اقتصاد در ادامه با بيان اينکه در تحليل هر نظامي بايد بين سه حوزه تفکيک قائل شويم، گفت: اين سه حوزه عبارتند از سياست و نظام حکومتي، اقتصاد و فرهنگ. چنانکه نمي‌توان درباره اقتصاد مقاومتي صحبت کرد و از اقتضائات سياسي غافل شد و يا از اين دو صحبت کرد و از فرهنگ که زيربناي اين دو محسوب مي‌شود غافل ماند.

وي تاکيد کرد: هدف از اقتصاد مقاومتي چيزي نيست جز آنکه اين اقتصاد مقوم نظام سياسي باشد، نظام اقتصاد مقاومتي که هماهنگي خود را با نظام حکومت اسلامي از دست بدهد نمي‌تواند مراد ما باشد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي تاکيد کرد: اقتصاد مقاومتي که ملهم از نظام فرهنگ اسلامي و مبتني بر فرهنگ و معارف ديني نباشد هدف ما نيست.

وي تصريح کرد در چنين چارچوبي، سخن گفتن از اينکه يكي از ويژگي‌هاي اقتصادي در نظام اسلامي آن است که بخش خصوصي با انگيزه سودآوري و حداكثرسازي سود باعث ايجاد تعادل در اقتصاد خواهد شد درست نيست و بااين مفاهيم سازگاري ندارد و اين حرفها مربوط به اقتصاد شركتي آمريكاست.

وي افزود: اينکه دولت بگويد به علت ضعف و ناتواني، جاي خود را به بخش خصوصي مي‌دهد و بخش خصوصي نيز بدون راهنمايي، ارشاد و نظارت دولت تنها با دنبال حداکثر كردن سود و انباشت سرمايه مي‌تواند اقتصاد ملي را رشد دهد نيز در واقع همان نظام شرکتي آمريکاست و با اقتصاد مقاومتي سازگاري ندارد.

درخشان اظهارداشت: متاسفانه در دو دهه گذشته و بعد از جنگ تحميلي، جو غالب اقتصاددانان در کشورمان به دنبال اجراي الگوي اقتصاد سرمايه‌داري آمريكايي بودند و مي‌پنداشتند و متاسفانه نوعاً مي‌پندارند اين مسئله در هماهنگي بانظام سياسي و فرهنگ اسلامي است.

وي تاکيد کرد: اقتصاد اسلامي با سودجويي مخالفت ندارد بلکه با مبنا شدن سود و سوداگري ساده‌لوحانه شركتي براي تکاثر و انباشت سود آنگونه که در نظام سرمايه‌داري آمريکايي انجام مي‌شود سازگاري ندارد.

درخشان تصريح کرد: ‌مهمترين مشکل اقتصاد مقاومتي غلبه بر اين تفکر غالب در سياستگذاران اقتصادي کشور است.

وي اضافه کرد: ما نمي‌توانيم همزمان از فرهنگ، معارف و احكام اسلامي تبعيت کنيم و در عين حال مقلّد کينز و ساموئلسون و امثال اين اقتصاددانان سرمايه‌داري باشيم. اين نكته را بنده حدود 30 سال پيش نيز در سلسله مباحثاتي كه در حوزه علميه قم داشتم بيان داشتم و متأسفانه از طرف مقامات و برنامه‌ريزان اقتصادي جدي گرفته نشد و لذا هنوز هم در تار عنكبوت تفكر اقتصاد سرمايه‌داري مي‌خواهيم امور اقتصادي مسلمين را تنظيم كنيم.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: ضعيفترين حلقه در نظام اسلامي ما حلقه اقتصاد است و به همين دليل مقام معظم رهبري مي‌فرمايند دشمن تنها از اين طريق مي‌تواند وارد شود.

وي تصريح کرد: ما اقتصاددانان سهم عمده‌اي در تضعيف اين حلقه داشته‌ايم. نظام سياسي ما با رهبري مقام معظم رهبري با قدرت و اقتدار جلو مي‌رود و نظام فرهنگي ما نيز با پشتوانه قوي خود رو به جلو حرکت مي‌کند.

وي افزود: دلباختگي جو غالب اقتصاددانان و مقامات اقتصادي به اقتصاد غرب و ظواهر آن قطعا در ايجاد اين مشکل نقش اساسي داشته است.

درخشان اضافه کرد: چرا هنوز جامعه کارشناسان و پژوهشگران اقتصادي کشور که مديران آينده خواهند بود بايد در چارچوب اقتصاد شرکتي آمريکا بينديشند، و غافل از اين نكته باشند كه همين اقتصاد شركتي دقيقاً با نظام سياسي آمريكا هماهنگ است و منطبق با آن عمل مي‌كند. در واقع همين شرکتها هستند که خط و ربط سياستگذاري‌هاي اقتصادي را به سياسيون مي‌دهند. کاري که ما در تجميع نظام سياسي اسلامي و اقتصاد غرب مي‌کنيم عملا امتناع عقلي دارد. نمي­شود نظام اقتصاد شرکتي غربي را با نظام ولايت فقيه تطبيق داد.

وي در ادامه اظهار داشت: به عنوان مثال، مقامات کشور مسئله تورم را چگونه حل مي‌کنند؟ آنها اقتصاد را به سمت سفته‌بازي و سكه‌بازي و دلاربازي برده­اند و بايد پرسيد آيا توده‌هاي مردم در اين مساله مقصرند يا مقامات اقتصادي؟ مگر نظام جمهوري اسلامي ايران اقتصاد دلاري يا سفته‌بازي سکه را مطلوب مي‌داند؟

وي اضافه کرد: اين تقصير نظام آموزشي اقتصاد كشور نيز هست كه جامعه معلمان دانشگاهي چيزي بيش از اين ياد نداده‌اند چرا که سالهاي سال برنامه‌هاي آموزشي تحميلي داشته‌ايم. متأسفانه اين روزها شاهد هستيم كساني كه سوادشان بيش از دو مجلد كتاب اقتصاد خرد آمريكايي نيست مشاوران ارشد مقامات اقتصادي كشور هستند. با دو كلمه اقتصاد خرد آمريكايي و ضرورت رقابت شركتها و تخصيص منابع براساس علائم قيمتها و نظاير آن كه نمي‌شود به مقامات اقتصادي كشور مشاوره و رهنمود داد تا بتوانند اقتصادي را كه بايستي مبتني بر موازين شرعي و احكام الهي باشد مديريت كنند.

وي بر کل‌نگري و ارتباط نظام اقتصادي با نظام سياسي و فرهنگي تاکيد کرد و گفت: جو فكري غالب بر مقامات اقتصادي کنوني، عامل نمره يک مشکلات اقتصاد کشور است و بخش خصوصي صرفاً منفعل و دنباله‌رو سياستهاي دولتي است و در همان محدوده‌اي عمل مي‌كند كه اقتضائات سياستهاي دولتي حدود آن را ترسيم كرده است.

وي در ادامه، نقطه شروع طرح ريزي اقتصاد مقاومتي را اصلاح الگوي مصرف معرفي کرد و گفت: مصرف است که توليد را جهت مي‌دهد و اين هر دو در کنار هم، جهت‌گيري سرمايه‌گذاري‌ها را مشخص مي‌کند.

وي اظهار داشت: بي‌دليل نيست که مقام معظم رهبري پيش از نامگذاري امسال به توليد ملي، سالي را به اصلاح الگوي مصرف نامگذاري کرده‌اند. در اصلاح الگوي مصرف مهمترين اقدام، پاکسازي فرهنگي و اصلاح فرهنگ اقتصادي است.

درخشان تصريح کرد: اقتصاد را با تغيير نرخ بهره و حجم نقدينگي و دعوت از چپاولگران خارجي براي سرمايه‌گذاري به اميد رشد اقتصادي نمي‌توان اداره کرد و اقتصاد مقاومتي در چنين چارچوب فكري، بي‌نتيجه خواهد بود.

وي تاکيد کرد : شروع کار با فرمولهاي خشك اقتصادي و مدل‌سازيهاي آماري- رياضي نيست بلکه شروع کار از فرهنگ اقتصادي است و تا اين مساله اصلاح نشود هيچ گامي در جهت بهبود شرايط و شاخص‌هاي اقتصادي موثر نخواهد بود.

وي با بيان اينکه اصلاح فرهنگ اقتصادي در اختيار مقامات کشور و مديران اقتصادي است گفت: در خيابانهاي همين كلان‌شهر تهران تا چه ميزان تحت تأثير بمباران تبليغاتي مصرف  محصولات خارجي هستيم و متحيرم که مقامات پولي و اقتصادي كشور چگونه مي‌توانند در شهر تردد کرده و اين تبليغات را ببينند و باز هم با قلبي مطمئن دو ركعت نماز بخوانند؟ آيا تهاجم فرهنگي اقتصادي را نمي‌بينند؟ آيا مجوز اين تبليغات گسترده در خيابانها، روزنامه‌ها، مجلات و رسانه‌هاي عمومي را توده‌هاي مردم مي‌دهند يا مديران غافل از حقايق اقتصادي؟

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به درآمد شهرداري‌ها از اين طيف گسترده تبليغاتي گفت: اين مساله بهانه‌اي بيش نيست. چرا که ما کمونيست‌هاي سابق نيستيم که هدف وسيله را براي ما توجيه کند.

وي اضافه کرد: مقام معظم رهبري اشاره مي‌کنند که تا اين حد به اسم و نام  و ظواهر كالاهاي خارجي توجه نکنيد. حال چه کسي مبلٌغ به اصطلاح برندها و مارکهاي خارجي است؟ جز مسئولان و مقامات کشور؟ چه کسي اجازه مي‌دهد حتي ثانيه‌شمار چراغ قرمز سر چهارراه‌ها حتما انگليسي باشد؟ چه کسي اجازه مي‌دهد اتومبيل ملي توليد کنيم و نام ايراني آن را به انگليسي بنويسيم؟ آيا اين فساد فرهنگ اقتصادي نيست؟ همين اجزاي کوچک است که مجموع آن يک فساد بزرگ فرهنگ اقتصادي ايجاد مي‌کند و موجب مي‌شود كه توده‌هاي مردم به اجناس خارجي بيش از توليدات داخلي رغبت نشان دهند.

وي تصريح کرد: حتي وقتي نام يک کوچه بن‌بست را در فلال محله دور و نزديك شهر که نام يک شهيد است به انگليسي مي‌نويسند آيا مي‌خواهيد به مردم بگوييم که کالاي خارجي نخرند؟ وقتي نوشتن نام يك شهيد به انگليسي موجب اعتبار بخشيدن به تابلوي شهرداري است چگونه مي‌توان مردم را قانع كرد كه نام تجاري يا مارك و برند انگليسي كه بر روي جنسي نصب شده موجب اعتبار آن جنس نخواهد بود. وقتي مديران اقتصادي كشور تبليغات تجاري كالاهاي خارجي را در هر خيابان و هر روزنامه مجاز مي‌دانند، وقتي در شهر به هر طرف نگاه كنيد نام مغازه‌ها و تابلوها و اسامي خيابانها و كوچه‌ها و حتي قبض خريد از فروشگاههاي زنجيره‌اي و غيرزنجيره‌اي مزين به كلمات و حروف انگليسي است و در همه جا اعتبار و احترام و مرغوبيت و كيفيت را در نامها و حروف خارجي مي‌دانند آنوقت همان مديران اقتصادي جلسه و سمينار و همايش مي‌گذارند كه سال حمايت از توليد ايراني و كالاي ايراني است!!

اين استاد برجسته اقتصاد تاکيد کرد:‌ من فاصله بسيار بزرگي بين رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رفتار اين دسته از مديران اقتصادي کشور مي‌بينم.

درخشان در تبيين اين نكته به فرمايش اخير مقام معظم رهبري اشاره كرد كه فرمودند تهاجم استكبار جهاني عليه جمهوري اسلامي ايران بخاطر نفت ما و سلطه بر ذخاير نفت و گاز كشور ماست. درخشان در همين راستا به اين نكته اشاره كردند كه اگر نفت و گاز ما مهمترين ويژگي اقتصاد ملي است و تكيه بر نفت و گاز به ويژه در آينده نه چندان دور كه ذخاير نفت و گاز خليج فارس كاهش مي‌يابد، بزرگترين حربه اقتصادي ما در مقابله با استكبار جهاني است، آنگاه اگر اين نفت و گاز را بفروشيم و درآمد ارزي حاصل از آن را به واردات عروسك و اسباب‌بازي و كالاهاي مصرفي و تجملي و به ويژه كالاهاي مصرفي كه مشابه داخلي دارند اختصاص دهيم و يا با اين درآمد ارزي طلا بخريم و سكه ضرب كنيم و سكه را بفروشيم و ريال جمع كنيم، ريالي كه خودمان چاپ كرده‌ايم، آيا اين سياستها در جهت مخالف با رهنمودهاي مقام معظم رهبري نيست؟ آيا صحيح است كه خزانه جمهوري اسلامي ايران را كه با تمام قدرت در مقابل استكبار جهاني ايستاده است از ارز و طلا كه حربه اقتصادي ما عليه استكبار است، به بهانه جمع‌آوري نقدينگي سرگردان، خالي كنيم؟ به نظر مي‌رسد كه مقامات پولي كشور در مبارزه با تورم و جمع‌آوري نقدينگي‌هاي سرگردان، خودشان هم سرگردان شده‌اند.

وي با بيان اينکه از اصلاح سيستم مالياتي مي‌توان در اصلاح وضعيت اقتصادي استفاده زيادي کرد گفت: وقتي کالايي وارد مي‌کنيم به معني بيکار شدن تعدادي از جوانان ايراني است. به دو شيوه مي‌توان با آن برخورد کرد.

وي افزود: يک شيوه برخورد خشن و سخت‌گيرانه است كه جلوي واردات كالاها را با نيروي انتظامي بگيريم. اما به جاي آن مي‌توان با وضع ماليات‌هاي بسيار سنگين بر  واردکنندگان، کسبه و توزيع کنندگان كالاهاي خارجي اين مشکل را حل کرد و با درآمد حاصل از اين ماليات‌ها صندوقي را براي رشد كيفيت كالاهاي ايراني و حمايت از توليد ايراني ايجاد کرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي پويا و فعال که بايد به خارج از مرزها نظر داشته باشد نيازمند يک برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت راهبردي است.

وي تاکيد کرد: تا مادامي که حرفي براي گفتن در عرصه بين‌الملل داريم که با تعادل‌هاي موجود به نفع استکبار جهاني مغايرت دارد در معرض هجوم هستيم و بايد براي مقابله با اين تعرضات به ويژه تعرضات اقتصادي برنامه‌ريزي استراتژيک داشته باشيم. اين برنامه‌ريزي استراتژيك بايستي با دقت كامل، بخشهاي استراتژيك در صنعت، كشاورزي و خدمات را شناسايي كند و براي خودكفايي در اين بخشها برنامه‌ريزي كند.

وي اضافه کرد: براي اين کار نيازمند آشنايي با دو مقوله هستيم که يکي از آنها نظامات و تحولات جهاني است كه متاسفانه در دانشگاههاي ما توجه به اين موارد بسيار بسيار کم است چنانکه حتي بحران اقتصاد جهاني در دانشگاه‌هاي ما به طور جدي و مستمر مورد مطالعه و ريشه‌يابي قرار نمي‌گيرد.

وي اظهار داشت: مورد دوم، آشنا شدن با مختصات و ويژگي‌هاي اقتصاد ملي است. نفت و گاز ما بخشي از اقتصاد ملي است که مي‌تواند تکيه‌گاه الگوي اقتصاد مقاومتي باشد.

درخشان با بيان اينکه نفت و گاز ما بزرگترين قدرت اقتصادي ما در مقابله با استکبار است گفت: بزرگترين نگراني استکبار غرب در فاصله  25 تا 30 سال آينده آن است که بدون جريان نفت و گاز به اندازه كافي از خليج فارس چه مي‌تواند بکند.

وي با بيان اينکه جايگزين اين نفت و گاز هنوز معلوم نيست گفت: درباره امكان دسترسي به انرژي‌هاي فسيلي غيرمتعارف مانند شيل‌هاي نفتي و ماسه سنگ‌هاي نفتي و نظاير آن و يا بيوفيول و انرژ‌هاي تجديدپذير پيش‌بيني‌هاي اغراق‌آميز زيادي مي‌شود اما غرب به خوبي مي‌داند كه با کمبود بسيار جدي و تهديد کننده نفت و گاز متعارف در آينده مواجه خواهد بود.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح کرد: نفت و گاز تکيه‌گاه رشد اقتصاد ملي ماست و اگر بتوانيم آن را با اقتصاد ملي پيوند بزنيم در اين حوزه موفق خواهيم شد.

وي با بيان اينکه سالها انگليسي‌ها مانع از پيوند نفت و گاز با اقتصاد ملي ايران بودند گفت: با وجود اينکه قبل از انقلاب اسلامي در دانشكده نفت آبادان حتي رشته پرستاري نيز وجود داشت اما مطالعات راهبردي مانند مهندسي و مديريت مخزن تنها پس از انقلاب بود که تاسيس شد.

وي تاکيد کرد: بايد نفت و گاز را با اقتصاد ملي پيوند دهيم و از نفت و گاز به عنوان بزرگترين قدرت بعداز قدرت نظام ديني، فرهنگ و حکومت اسلامي استفاده کنيم.

درخشان با بيان اينکه غرب به دنبال حاکم کردن وضعيتي است که امنيت انرژي خود را تامين كند گفت: اگر همين روند فعلي يعني برخورد ايران با استكبار جهاني از موضع اقتدار و استقلال تا 10 سال ديگر ادامه يابد آنگاه به واسطه امنيت انرژي، بزرگترين خطر متوجه غرب خواهد شد.

وي با تاکيد بر اينکه براساس مطالعات آينده‌پژوهي، تکيه‌گاه ما در تحولات منطقه‌اي و جهاني انرژي‌هاي فسيلي است اظهار داشت: عربستان رجزخواني مي‌کند که مي‌تواند جايگزين نفت ايران شود. ما ميادين آنها را مطالعه کرده‌ايم و مطمئن هستيم که در ميان‌مدت و بلندمدت قادر نيست توليد را به قدري افزايش دهد كه جايگزين نفت خام ايران شود هرچند در كوتاه‌مدت ممكن است حركاتي را انجام دهد اما بازار جهاني نفت به خوبي از محدوديت ظرفيت توليد عربستان مطلع است.

وي اضافه کرد: تنها مسئله، عراق است و اگر ايران و عراق در حوزه نفت و گاز بتوانند به يک هماهنگي استراتژيک دست يابند بايد فاتحه حاکميت آينده غرب خوانده شود.

در تبيين اهميت استراتژيك نفت و گاز كشور، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه همين پرتقال خارجي که در ارديبهشت‌ماه از مغازه‌ها مي‌خريم و يا عروسك و كالاهاي صرفاً مصرفي و تجملي كه وارد مي‌كنيم در واقع نفت ماست، گفت: درک اين نکته که نفت اسلحه و سرمايه نسل‌هاي آينده ماست و نبايد به پرتقال و عروسك و كالاهاي بي‌ارزش مصرفي تبديل شود، در تدوين اقتصاد مقاومتي بسيار مهم است.

وي با بيان اينکه وقتي مي‌گويند نفت شما را نمي‌خريم در واقع به منزله اعلان جنگ است گفت: ما نبايد تنها از سرحدات خود حفاظت کنيم زيرا ذخاير زير زمين نيز متعلق به ماست و بايد پرسيد قطر با چه مجوزي گاز ما را مي‌برد؟

وي تاکيد کرد: ‌اگر ما به دليل شرايط موجود و تحريمها نمي‌توانيم سهم خود را از مخزن پارس جنوبي برداشت كنيم او بايد سهم ما را از توليد خود، با توجه به ميزان گازي كه در اثر برداشت قطر، به آن طرف مهاجرت مي‌كند، بدهد.

وي با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي به آمريکا که اعلان جنگ داده و به قطر که در واقع از ذخاير ما نيز برداشت مي‌كند نظر دارد گفت: برنامه ما در اقتصاد مقاومتي تنها ضربه‌پذير نبودن نيست بلکه بايستي به حسب شرايط و مقتضيات، ضربات مهلکي را نيز وارد کنيم.

ايشان در حاشيه همايش در مصاحبه با خبرگزاري دانشجو خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتي راهكار ما براي تعامل با دنياست

مسعود درخشان در حاشيه همايش اقتصاد مقاومتي گفت: متوليان اين همايش بايد به دنبال اين سمينار، سمينارهايي را در حوزه‌هاي مختلف همانند اقتصاد مقاومتي در صنعت، كشاورزي، خدمات و… برگزار كنند و راهكارهاي عملي تحقق اقتصاد مقاومتي را در اين بخش‌ها بررسي نمايند.

وي ادامه داد: برگزاري ميزگردهاي تخصصي با حضور كارشناسان و صاحب‌نظران در اقتصاد اسلامي و در بخشهاي راهبردي اقتصادي ايران لازم است و در اين ميزگردها بايد توصيه‌هاي سياستي براي وزارتخانه‌هاي اقتصادي پيشنهاد داد.

استاد دانشگاه علامه گفت: اقتصاد مقاومتي به اين معناست كه در تعامل با دنيا در موضع قدرت قرار داشته باشيم و استكبار جهاني كه به لحاظ سياسي و امنيتي و اقتصادي و فرهنگي با ما درگير است نتواند از جنبه اقتصادي به ما ضربه بزند بلكه برعكس، به اين نتيجه برسد كه ما براي وضعيت اقتصادي كشور در قبال تهديدات آنها تمهيداتي انديشيده‌ايم و برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي براي مقابله با آنها تدوين كرده‌ايم و عنداللزوم قدرت تهاجمي نيز داريم و در نهايت متوجه شوند كه در تعاملات سياسي نمي‌توانند از موضع بالا حرف بزنند.

درخشان در پايان با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي قطعاً راهكار و چارچوب برنامه‌ريزي‌هاي ما براي تعامل با دنيا است، گفت: اقتصاد مقاومتي در قالب مفهومي در واقع همان الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و جهاد اقتصادي و همت مضاعف و كار مضاعف و حمايت از توليد، سرمايه و كار ايراني است؛ اگر چه اين اصطلاحات و نگرش‌هاي مختلف، در واقع دقت در ابعاد مختلف يك موضوع و يك حقيقت واحد است.

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است