شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
توسعه پوشش های بیمه ای در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ماده اولیه صتایع نفت و گاز و پتروشیمب ترکیبات هیدروکربرنی است و طیف گشترده ای از عملیات در صنایع تحت شرایط فشار بالا انجام می گیرد از این رو اشتعال انفجار و انتشار مواد سمی زنجره عملیات در نفت و گاز و پتروشیمی را بطور مستمر تهدید می کند

 

متن کامل مقااله

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است