شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
ریشه تحولات عقاید اقتصادی/جلسه اول

این سخرانی درسال 63 و 64 صورت گرفته است

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است