شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
شاخص‌هاي رشد سرمايه‌داري براي ايران شاخص فقر است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مسعود درخشان دانشيار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي عصر ديروز در ميزگرد بررسي شاخص‌هاي اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: تئوري‌هاي متعارف اقتصادي مي‌گويند براي دسترسي به شاخص بالاتر توليد ناخالص ملي بايد سرمايه‌گذاري كنيد كه اين امر موتور رشد اقتصادي است، اما سؤال اين است سرمايه‌گذاري داخلي يا خارجي باشد و آيا سرمايه‌گذاري داخلي را در رديف سرمايه‌گذاري خارجي قرار دهيم. وي گفت: همچنين آيا سرمايه‌گذاري خارجي در توليد پفك نمكي در رديف سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز قرار مي‌گيرد. درخشان با اشاره به تابع توليد كاب‌داگلاس در اقتصاد گفت: بر اساس اين نظريه توليد تابعي از كار و سرمايه است، اما آيا تعريف كار براي كارگر داخلي و خارجي و روابط اجتماعي در آن تعريف شده و آيا در بستر فرهنگ اسلامي اين متغيرها ديده مي‌شوند، به نظر من شاخص بيان كمي ارزش‌ها است و تا چيزي ارزش نداشته باشد،قابل اندازه‌گيري نيست. وي افزود: اما ارزش چيست آن چيزي بيشتر ارزش دارد كه يك نظام را بيشتر به هدف خود برساند، اگر نظامي بر اساس ارزش‌هاي الهي مانند اسلام يا مسيحيت بنا شده باشد ارزش‌ها در آن جامعه در جهت تبلور همان نگرش الهي خواهد بود. اگر در جامعه مسيحي باشد بايد روبناي اقتصادي و اجتماعي در جهت تبلور مسيحيت و اگر در جامعه اسلامي باشد بايد ارزش‌هاي اسلامي را ظاهر كند. درخشان در ادامه تأكيد كرد: سازمانهاي بين‌المللي شاخص‌هايي تحت عنوان شاخص توسعه انساني(HDI) منتشر مي‌كنند، اما سؤال اين است كه اين شاخص‌ها چه ربطي به جامعه ما دارد، همان گونه كه وقتي شاخص‌هاي اقتصادي مي‌خواهند عملكرد اقتصاد ايران و روسيه را نشان دهند، اين اقتصاد‌ها تعهد چنداني به مباني اقتصاد سرمايه‌داري ندارند و چگونه مي‌توان اينها را بر اساس شاخصهاي متداول اقتصاد سرمايه‌داري مقايسه كرد. بنابراين شاخص جي‌ان‌پي در ايران و آمريكا بايد به نحو متفاوت عمل شود. * شاخص توليد ناخالص داخلي ايران و آمريكا فرق دارد اين استاد اقتصاد گفت: به صراحت مي‌گويم بررسي شاخص توليد ناخالص داخلي در ايران و آمريكا قابل مقايسه نيست، اگر گفته شد ما 10 درصد رشد داشته‌ايم، بايد بگوييم در چه رشته‌اي و براي چه رشد بود و اگر آن كشور 16 درصد رشد داشت در چه و براي چه بوده است. * تزريق دلار نفتي عين فقر است وي تأكيد كرد: از حدود 50 سال قبل صدها ميليارد دلار به اقتصاد ايران تزريق شده است، اما آيا ما را به نفت وابسته كرده، بلكه وابستگي اقتصاد به نفت بيشتر شده و اين به هيچ وجه به معناي رشد نيست، بلكه اين عين فقر است. درخشان تأكيد كرد:‌ درآمدهاي نفتي در كلانشهرها به جايي رسيده است كه امروز به سختي مي‌توان در تهران نفس كشيد و ما بايد در آينده نگران آب براي آشاميدن و خاك براي كشاورزي در نسل‌هاي آينده و فعلي باشيم آيا به اين رشد مي‌گويند، پس شاخص‌ها بايد تغيير كند. استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: شاخص‌هاي موجود اقتصادي بايد تغيير كند اين است كه گفته مي‌شود شاخص‌هاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايد تدوين شود، زيرا شاخص‌هاي موجود سرمايه‌داري بر مبناي ديدگاه الهي نيست. *آمريكا بزرگترين آلوده كننده محيط زيست جهان وي گفت: دولت آمريكا هنوز قبول نكرده است كه در جهت كاهش آلودگي زيست محيطي پيمان كيوتو را امضا كند و به تنهايي بزرگترين آلوده كننده محيط زيست جهان به شمار مي‌رود، زيرا هيچ چيزي در اقتصاد آن كشور وجود ندارد كه قيد بزند و هر فرد در جامعه آمريكا مي‌تواند دنبال حداكثر كردن منافع خود باشد. درخشان تأكيد كرد: الگوي مدنظر بايد دو وجه اسلامي و ايراني داشته باشد در بُعد ايراني ديديم كه اقتصاد چه وضعي دارد و اين مجموعه شاخص‌هايي است كه با كپي‌برداري از سازمان‌هاي بين‌المللي به دست آمده و اين شاخص‌ها گرچه براي خود آن كشورها شاخص رشد است اما براي ما شاخص فقر و نه رشد است. *احكام شرع ثمره بعد اسلامي شاخص استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: در بُعد اسلامي بايد گفت ثمره همه چيز در احكام شرعي خلاصه مي‌شود كه در حوزه فقاهت وجود دارد و يك مورد را از آن مي‌گويم كه برشاخص‌سازي اسلامي مي‌تواند كمك كند. *ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا وي گفت:‌ در اسلام سلطه كفار بر مسلمين به هر درجه رنگ و صورت قابل قبول نيست و اين اتفاق همه فقها از صدر اسلام تاكنون است. حال سؤال مي‌شود كه آيا عضويت ايران در سازمان‌هايي مانند صندوق بين‌المللي پول و يا بانك جهاني يا اجراي دستورالعمل‌هاي صندوق براي سرمايه‌گذاري خارجي مصداقي از سلطه كفار بر مسلمين محسوب مي‌شود يا خير. درخشان در ادامه افزود: فكر مي‌كنم مراد از اين نشست‌ها تبيين همين مسائل شاخص‌ها است.

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است