شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
الگو اسلامی ایرانی پیشرفت

جزوه حاضر حاصل زحمات جناب آقای دکتر درخشان در باب الگو اسلامی ایرانی پیشرفت  می باشد

دانلود جزوه الگو اسلامی ایرانی پیشرفت

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است