شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
تزریق دلارهای نفت به اقتصاد عین فقر است

تئوری‌های متعارف اقتصادی می‌گویند برای دسترسی به شاخص بالاتر تولید ناخالص ملی باید سرمایه‌گذاری کنید که این امر موتور رشد اقتصادی است، اما سؤال این است سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی باشد و آیا سرمایه‌گذاری داخلی را در ردیف سرمایه‌گذاری خارجی قرار دهیم.

همچنین آیا سرمایه‌گذاری خارجی در تولید پفک نمکی در ردیف سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز قرار می‌گیرد.
براساس نظریه کاب داگلاس تولید تابعی از کار و سرمایه است، اما آیا تعریف کار برای کارگر داخلی و خارجی و روابط اجتماعی در آن تعریف شده و آیا در بستر فرهنگ اسلامی این متغیرها دیده می‌شوند، به نظر من شاخص بیان کمی ارزش‌ها است و تا چیزی ارزش نداشته باشد، قابل اندازه‌گیری نیست.
اما ارزش چیست آن چیزی بیشتر ارزش دارد که یک نظام را بیشتر به هدف خود برساند، اگر نظامی بر اساس ارزش‌های الهی مانند اسلام یا مسیحیت بنا شده باشد ارزش‌ها در آن جامعه در جهت تبلور همان نگرش الهی خواهد بود. اگر در جامعه مسیحی باشد باید روبنای اقتصادی و اجتماعی در جهت تبلور مسیحیت و اگر در جامعه اسلامی باشد باید ارزش‌های اسلامی را ظاهر کند.
سازمانهای بین‌المللی شاخص‌هایی تحت عنوان شاخص توسعه انسانی(HDI) منتشر می‌کنندT اما سؤال این است که این شاخص‌ها چه ربطی به جامعه ما دارد، همان گونه که وقتی شاخص‌های اقتصادی می‌خواهند عملکرد اقتصاد ایران و روسیه را نشان دهند، این اقتصاد‌ها تعهد چندانی به مبانی اقتصاد سرمایه‌داری ندارند و چگونه می‌توان اینها را بر اساس شاخصهای متداول اقتصاد سرمایه‌داری مقایسه کرد. بنابراین شاخص جی‌ان‌پی در ایران و آمریکا باید به نحو متفاوت عمل شود.
به صراحت می‌گویم بررسی شاخص تولید ناخالص داخلی در ایران و آمریکا قابل مقایسه نیست، اگر گفته شد ما 10 درصد رشد داشته‌ایم، باید بگوییم در چه رشته‌ای و برای چه رشد بود و اگر آن کشور 16 درصد رشد داشت در چه و برای چه بوده است.
از حدود 50 سال قبل صدها میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده است، اما آیا ما را به نفت وابسته کرده، بلکه وابستگی اقتصاد به نفت بیشتر شده و این به هیچ وجه به معنای رشد نیست، بلکه این عین فقر است.
درآمدهای نفتی در کلانشهرها به جایی رسیده است که امروز به سختی می‌توان در تهران نفس کشید و ما باید در آینده نگران آب برای آشامیدن و خاک برای کشاورزی در نسل‌های آینده و فعلی باشیم آیا به این رشد می‌گویند، پس شاخص‌ها باید تغییر کند.
شاخص‌های موجود اقتصادی باید تغییر کند این است که گفته می‌شود شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید تدوین شود، زیرا شاخص‌های موجود سرمایه‌داری بر مبنای دیدگاه الهی نیست.
دولت آمریکا هنوز قبول نکرده است که در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی (پیمان کیوتو) را امضا کند و به تنهایی بزرگترین آلوده کننده محیط زیست جهان به شمار می‌رود، زیرا هیچ چیزی در اقتصاد آن کشور وجود ندارد که قید بزند و هر فرد در جامعه آمریکا می‌تواند دنبال حداکثر کردن منافع خود باشد.
الگوی مدنظر باید دو وجه اسلامی و ایرانی داشته باشد در بُعد ایرانی دیدیم که اقتصاد چه وضعی دارد و این مجموعه شاخص‌هایی است که با کپی‌برداری از سازمان‌های بین‌المللی به دست آمده و این شاخص‌ها گرچه برای خود آن کشورها شاخص رشد است اما برای ما شاخص فقر و نه رشد است.
در بُعد اسلامی باید گفت ثمره همه چیز در احکام شرعی خلاصه می‌شود که در حوزه فقاهت وجود دارد و یک مورد را از آن می‌گویم که برشاخص‌سازی اسلامی می‌تواند کمک کند.
در اسلام سلطه کفار بر مسلمین به هر درجه رنگ و صورت قابل قبول نیست و این اتفاق همه فقها از صدر اسلام تاکنون است. حال سؤال می‌شود که آیا عضویت ایران در سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و یا بانک جهانی یا اجرای دستورالعمل‌های صندوق برای سرمایه‌گذاری خارجی مصداقی از سلطه کفار بر مسلمین محسوب می‌شود یا خیر.

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است