شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
اقتصاد مقاومتی،سیاست ها و راهکار ها

این نشست در تاریخ 27 آذر 1391 به همت پژوهشکده علوم اقتصادی و به دبیری استاد درخشان برگزار شده است. اساتید نشست:

آقایان فتح الله تاری، داوود دانش جعفری، مسعود درخشان، سید محمدرضا سید نورانی، سید حسن قوامی و حجج اسلام امیر خادم علی زاده، محمود عیسوی،غلام علی معصومی نیا.

متن کامل همایش دوم

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است