شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
اقتصاد مقاومتی،تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ملی

سومین نشست اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علامه طباطبایی (ره) با حضور آقایان میرمحمدی، درخشان، امینی، نوراحمدی و طالب لو  در تاریخ 13 اسفند 1391 به همت پژوهشکده علوم اقتصادی و به دبیری استاد درخشان برگزار شده.

متن کامل سومین همایش

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است