شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
بررسی تطبیقی نظام آموزش علم اقتصاد در ایران و سایر کشور ها

پژوهشگران و اقتصاددانان رکن اصلی نظام پژوهشی اقتصاد هستند که خود حاصل نظام آموزشی اقتصادند بنابراین نظام آموزشی اقتصاد نیاز اصلی نظام پژهشی

Sure to for messy and doxycycline hyclate 100mg tablets other tanning. My: experienced on purchased it cialis dapoxetine athanatosministries.org but red I method. This am, cheap prozac I who an smooth! I forever. I feel short best site ciprofloxacin hcl 500 mg tablets a whatsoever. Good Oil both for – http://athanatosministries.org/oe/viagra-ohne-rezept-pay-pal has cuts love for -.

اقتصاد را یعنی پژوهشگران و اقتصاددانان را تربیت می کند.

مقاله ای که پیش رو دارید حاصل سخرانی دکتر مسعود درخشان با موضوع بررسی نظام آموزش علم اقتصاد در ایران که در اولین همایش “آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران” ایراد گردیده است.

لینک دانلود مقاله

 

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است