شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
جنبش وال‌استریت؛ پایان سرمایه‌داری؟

 

موضوع بحث، وضعیت فعلی بحران در آمریکاست و باید پرسید این بحران به چه میزان برای نظام سرمایه داری زنگ خطر می باشد. در زمینه ویژگی این بحران می توان گفت این بحران در واقع بحران بدهی هاست؛ بدهی دولت آمریکا همان حجم استقراض دولت فدرال است که از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی توسط وزارت خزانه داری امریکا بوجود می آید.

سخرانی دکتر مسعود درخشان آبان 90

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است