شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
تکذیبه

رياست محترم خبرگزاري فارس

 با سلام و احترام، نقد 13 صفحه اي اينجانب از قراردادهاي جديد نفتي در تاريخ 8/9/1394 در خبرگزاري فارس منتشر شد. متاسفانه مسئولين خبرگزاري، اينجانب را به عنوان استاد دانشگا علامه طباطبائي و استاد آكسفورد معرفي كرده اند. بدينوسيله اعلام ميكنم كه اينجانب استاد دانشگاه آكسفورد نيستم و در خلال بيش از 6 سال تحصيل در دوره دكتري اقتصاد در دانشگاه آكسفورد نيز هيچگاه رسماً در آن دانشگاه تدريس نكرده ام.

تقاضا مي شود به نحو مقتضي شكوائيه اينجانب را در آن خبرگزاري منعكس نمائيد تا رفع شبهه شود.

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است