بایگانی دیگران
  • نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان

    این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است این نرم افزر شامل مباحث زیر می باشد نظام ها و تاریخ عقید اقتصادی (89 جلسه صوتی ،سال های […]

  • معرفی مختصر از دکتر درخشان

    دکتر مسعود درخشان مسعود درخشان در سال 1328 در تهران متولد شد. وي پس از اخذ كارشناسي اقتصاد از دانشگاه تهران در سال 1350 و انتخاب به عنوان فارغ التحصيل ممتاز رشته اقتصاد دانشگاه‌هاي كشور، براي تكميل معلومات دانشگاهي به لندن اعزام شد و مدارك كارشناسي ارشد و دكتراي اقتصاد را از دانشگاه لندن اخذ […]

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است